Detholiad o geir y cwmni / A small Selection of Cars

Croeso i wefan Modur Cars Cyf.

Cwmni bach cyfyngedig rhan amser yng nghanol Cwm Gwendraeth yw Modur Cars sydd yn gwerthu ceir ail law. 

Y nod yw plesio cwsmeriaid!

Welcome to the Modur Cars Ltd Website.

Modur Cars is a small part time limited used car company in the heart of the Gwendraeth Valley. 

 The aim is to please customers!

Copyright ©2019 Modur Cars Ltd